Platformă dedicată alocării
locurilor de parcare
VREAU UN LOC NOU
DE PARCARE
ALTE SESIZĂRI CU PRIVIRE
LA PARCĂRI
Anunțuri de atribuire ale locurilor de parcare
ACTIVE

Anunț important privind parcările de reședință din Sectorul 3

În conformitate cu art. 25 din Regulamentul privind gestionarea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 346/30.08.2022, cu modificările și completările ulterioare, un procent de 30% din totalul locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3 vor avea destinația de locuri nenominale (acestea fiind evidențiate în aplicatia GIS prin culoarea distinctivă negru, fără a fi numerotate).


Astfel, începând cu data de 14.11.2022, veți regăsi în harta electronică din aplicatia GIS toate locurile disponibile (evidențiate până la acest moment în culoarea verde) ca fiind evidențiate în culoarea distinctiv negru, devenind astfel locuri de parcare nenominale.

Aceste locuri vor fi scoase spre atribuire prin publicarea unui Anunț pe site-ul Primăriei Sectorului 3. Anunțul va conține numărul locurilor de parcare libere, codurile de parcare și arterele/străzile principale care limitează perimetrul pe o rază de aproximativ 500 m, fiind grupate pe zone ce vor fi delimitate de artere/străzi principale.

Pentru atribuirea acestor locuri nenominale pot depune solicitări toate persoanele fizice și juridice care au domiciliul/resedința/sediul social sau punctul de lucru în perimetrul menționat în anunțul de atribuire sau cel mult în limita a 100 de metri față de acest perimetru, solicitanții încadrându-se astfel pentru oricare dintre locurile disponibile, fără nominalizarea unui anumit loc de parcare.


Solicitările se vor depune doar online prin intermediul aplicatiei GIS. Modalitatea de atribuire a acestor locuri de parcare se va stabili după finalizarea perioadei de depunere a solicitărilor, conform regulamentului in vigoare.

Persoanele care vor obține după finalizarea procedurii de atribuire, autorizații de parcare pentru aceste locuri de parcare nenominale, vor putea parca doar pe locurile marcate la sol și evidențiate în Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) cu culoarea distinctiv verde) ca fiind evidențiate în culoarea distinctiv neagră, ocuparea fizică a locurilor făcându-se pe criteriul „primul venit, primul servit”.


Foarte important!

Toate persoanele care au solicitări depuse în Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) pentru oricare dintre locurile evidențiate până în acest moment în culoarea verde și care acum vor fi evidențiate în culoarea distinctiv negru vor primi în zilele următoare pe adresele de e-mail furnizate, o înștiințare privind păstrarea solicitării sau respingerea acesteia. În situația în care doriți ca solicitarea dumneavostră să fie analizată în cadrul procedurii de atribuire de locuri de parcare nenominale, vă rugam să ne comunicați prin confirmarea e-mail-ului primit. Netransmiterea unui răspuns din partea dvs. va fi considerat negativ și solicitarea va fi respinsă.